GAYRİMENKUL YATIRIM SÜRECİ

Gayrimenkul alım süreci hem satıcı hemde alıcı için özel önem taşımakta olduğu için çok iyi analiz edilmelidir. 

Yatırım İçin Çalışma Kararları

 • Hedeflerin Belirlenmesi

 • Hedeflerin Analizi

 • Pazar Analizi

Ön Çalışma

 • Pazar bilgisinin toplanması

 • Değer katıcıların tespiti

 • SWOT analizi

 • İlk fiyat tespiti

 • İlk yapılandırma

 • Finansman analizi

 • İşlem vergileri yükü

 • Çıkış yükleri / yolları

Özel İnceleme

 • DD sürecindeki iç ve dış kaynakların (Pazar,vergi, hukuk, finansal, teknik) koordinasyonu

 • Gayrimenkul mali durumu ve olası kiracıların/alıcıların analizi

 • Finansal model/iş planı/çıkış stratejisi

 • Gayrimenkul değerlemesi/NAV çalışması

Pazarlıklar

 • Fiyat ve duyarlılık analizi

 • Alım-satım sözleşmesi taslağı

 • Pazarlık stratejisi

 • Zamanlama konuları

 • Vergi ile ilgili garantiler/kabuller

 • Ticari konular

 • Satıcı ve alıcının vergisel yükleri

Yatırımın Yapılması

 • İşlem sonrası hizmetler

 • İş planının ve çıkış

 • Stratejisinin uygulanması

 • Birleşme ve diğer hukuki işlemler

 • Yeniden finansman

 • Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği

 • Sürekli vergi danışmanlığı

  ABU DABİALMANYAAZERBAYCANBAHREYNBANGLADEŞÇİNDUBAİHOLLANDAIRAKİNGİLTEREKAZAKİSTANKUVEYTLİBYAMAKEDONYAMISIRRUSYASOMALİYUNANİSTANİSTANBULTÜRKİYE