NEDEN TÜRKİYE?

BAŞARILI EKONOMİ

 • Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2016 yılında üç kattan fazla artarak 857 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK)

 • İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 2016 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,6 arttı (TÜİK)

 • Yıllık ortalama %5,4 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2017-2020’de OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomi (OECD)

 • 2016 yılında dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 5. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO)

 • Son 10 yılda 145 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi (TCMB)

 • 2002 ve 2016 yılları arasında %300 artışla 143 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK)

NÜFUS

 • 79,8 milyonluk nüfus (2016, TÜİK)

 • AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat)

 • Yarısı 31 yaşın altında nüfus (2016, TÜİK)

 • Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus 

NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ

 • 30,5 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (2016, TÜİK)

 • Artan çalışan verimliliği

 • 183’ten fazla üniversiteden yıllık yaklaşık 800.000 mezun (2016, YÖK)

 • Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 950.000’in üzerinde lise mezunu (2016, MEB)

LİBAREL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI

 • 1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2016) 

 • Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2017)

 • Son derece rekabetçi yatırım koşulları

 • Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü

 • Tüm yatırımcılara eşit muamele

 • 2016 yılında yaklaşık 52.700 yabancı sermayeli şirket (Ekonomi Bakanlığı)

 • Uluslararası tahkim

 • Transfer garantisi

ALTYAPI

 • Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı

 • Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı 

 • Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı

 • İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması

MERKEZİ KONUM

 • Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası

 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,6 milyar müşteriye kolay erişim imkânı

 • Toplam GSYİH’leri 24 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim

AVRUPANIN ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ

 • Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi

 • Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır

DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI

 • %33’ten %20’ye düşen Kurumlar Vergisi

 • Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi

 • Ar-Ge Kanunu

 • Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler

AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ

 • AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 27 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (Ekonomi Bakanlığı)

 • Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları

 • AB ile yürütülen katılım müzakereleri

BÜYÜK İÇ PAZAR

 • 2002-2016 arasında 0,1 milyondan 62,2 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, TÜİK)

 • 2002-2016 arasında 23 milyondan 75,1 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı TÜİK)

 • 2002-2016 arasında 16 milyondan 58,8 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi)

 • 2002-2015 arasında 33 milyondan 181 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (TÜİK)

 • 2002-2016 arasında 13 milyondan 25,3 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK)

  ABU DABİALMANYAAZERBAYCANBAHREYNBANGLADEŞÇİNDUBAİHOLLANDAIRAKİNGİLTEREKAZAKİSTANKUVEYTLİBYAMAKEDONYAMISIRRUSYASOMALİYUNANİSTANİSTANBULTÜRKİYE